Search
bn
bn
bn
bn
bn
bn
previous arrow
next arrow
bn
bn
bn
bn
bn
bn
bn
bn
previous arrow
next arrow

Stem Cells & Genomics for Drug Discovery

講者:中央研究院吳慶明院士

講題:Stem Cells & Genomics for Drug Discovery

演講時間:113年7月5日(五)下午15:00~16:30

活動地點:守仁樓膺才廳

報名網址:https://forms.gle/JMf1Cv69sWSL8ek9A

主辦:國立陽明交通大學

協辦:藥物科學院