Search
bn
bn
bn
bn
bn
bn
previous arrow
next arrow
bn
bn
bn
bn
bn
bn
bn
bn
previous arrow
next arrow

2020藥科院職涯講座 ─ 從醫院到藥廠,從學術到藥廠

2020藥科院職涯講座 ─ 從醫院到藥廠,從學術到藥廠

會議時間:2020/10/07 (三) 11:00~12:30

會議地點:傳統醫學大樓甲棟2樓演講廳本活動敬備午餐(限量),請先線上報名